Showing all 5 results

Cho Thuê Cổng Hơi _Rối Hơi _Khí cầu

Cổng hơi 10m màu đỏ

2,500,000 

Cho Thuê Cổng Hơi _Rối Hơi _Khí cầu

Loa kéo tay

400,000 

Cho Thuê Cổng Hơi _Rối Hơi _Khí cầu

Máy bắn kim tuyến

400,000 

Cho Thuê Cổng Hơi _Rối Hơi _Khí cầu

Rối hơi 1 chân

500,000 

Cho Thuê Cổng Hơi _Rối Hơi _Khí cầu

Thảm đỏ sự kiện

35,000